Potrebna nezaposlena lica i studenti za angažovanje na poslovima vozača.

  • Osobe muškog pola koje poseduju vozačku dozvolu B i C kategorije. Radno angažovanje je stalnog karaktera i obavlja se puno radno vreme.
  • Osobe muškog i ženskog pola koje poseduju vozačku dozvolu B kategorije. Radno angažovanje je stalnog ili povremenog kataktera i pogodno je za studente.

 

Za apliciranje za navedeni posao klikni na polje “Registracija” ili nas kontaktiraj na telefone 011/4035-691, 060/3221-327.