Najvažnije Usluge koje pružamo su:

 
  1.  Privremeno i stalno zapošljavanje

Privremeno zapošljavanje podrazumeva zapošljavanje u kompaniji Alpha team po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili Ugovora o radu i ustupanje zaposlenih na rad kod kod klijenta. Privremeno zapošljavanje se koristi u slučaju potrebe za povećanim brojem radnika. Omogućava rasterećenje klijenta pri administrativnim poslovima i pred pozitivnim zakonskim propisima iz radno-pravih odnosa, kao i finansijske benefite.

  1. Rentiranje radnika

Rentiranje radnika podrazumeva preuzimanje zaposlenih od klijenta pri čemu se obaveze klijenta i Alpha team definišu Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji. Rentiranjem radnika omogućava se profesionalan način upravljanja ljudskim resursima i podizanje efikasnosti primarne delatnosti klijenta.

  1. Predselekcija kandidata

Predselekcija kandidata pozdrazumeva analizu biografija, intervjuisanje kandidata i prikupljanje osnovne dokumentacije koje po zakonu kandidat treba da poseduje za određeno radno mesto, u cilju potpunog odgovora na zahteve radnog mesta i očekivanja klijenta.

  1. Posredovanje pri zapošljavanju

Posredovanje pri zapošljavanju podrazumeva vršenje kompletnog procesa selekcije odgovarajućeg kandidata za klijenta, čime klijent štedi svoje dragoceno vreme.

  1. Oglašavanje u ime klijenta

Oglašavanje u ime klijenta podrazumeva kontakt sa medijima oglašavanja, izrada oglasa i plaćanje oglasa. Oglašavanjem u ime klijenta klijent zadržava svoju anonimnost, štedi vreme i novac.

  1. Administrativno vođenje radnika

Administartivno vođenje radnika podrazumeva preuzimanje klijentove administarcije čime se postiže veći stepen efikasnosti. Alpha team preuzima kompletnu administarciju klijenta koja podrazumeva administraciju ugovora o radu, obradu i isplati zarada, obradu i isplatu bolovanja, godišnjih odmora, neplaćenih i plaćenih odsustva, izradu različitih potvrda i uverenja, obradu eventualnih refundacija od državnih organa, predstavljanje pred inpekcijom rada i poreskom inspekcijom iz oblasti radno pravih odnosa.

  1. Konsalting iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

Konsalting iz oblasti ljudskih resursa ima za cilj unapređenje pomenute oblasti kod klijenta kroz istraživanje rada ljudskih resursa kod klijenta i izrade predloga mera za uanpređenje upravljanja ljudskih resursa kod klijenta